_MG_2081_CLL

MIND­FUL COA­CHING

Mang­ler du coa­ching eller spar­ring på et områ­de i dit liv, så laver jeg indi­vi­du­el­le enkelt ses­sio­ner. Dette er en sær­lig ’mind­ful coa­ching’, som er lidt ander­le­des end den tra­di­tio­nel­le form for coa­ching.

Vi arbej­der med inten­tio­ner frem for hårde mål – som oftest vil vise sig at være en langt mere direk­te vej. Vi arbej­der med at give plads til at hente svar fra et dybe­re, mere kre­a­tivt og måske mere sandt og viden­de sted end hove­d­et.

Jeg kan støt­te dig til at mærke efter, få kon­takt til dig selv og det, der er sandt for dig.

Disse ses­sio­ner kan også bru­ges som per­son­lig udvik­ling, men­tor­ing på din mind­ful­ness prak­sis, eller måske en smags­prø­ve på om mind­ful­ness er noget, du skal dybe­re med.

PRAK­TISK

Ses­sio­ner­ne kan fore­gå hos dig, mig, i det fri eller onli­ne.

Pris for 1,5 times Lea­ders­hip Coa­ching: 2000kr

Onli­ne ses­sio­ner: 1500kr 

 

»Medi­ta­tion og mind­ful­ness blev min vej frem. Min vej hjem til mig selv. Og til fri­he­den, til­li­den og kær­lig­he­den«

REFE­REN­CER