EN DAG I STIL­HED

The quie­ter you beco­me, the more you can hear.” Rumi

Hvor­når har du sidst taget en hel dag ud til dig selv? Givet dig selv din egen fulde opmærk­som­hed? Taget dig tid til at lytte og mærke ind?

Stil­he­den og opmærk­som­he­den åbner for mulig­he­den for at lande dybt i dit eget hjer­te. Det kræ­ver ro og plads at komme helt ind og få kon­takt. Kon­takt til dig selv og din egen viden. Hver­da­gen er ofte travl, og vi ender med at gøre det, vi ple­jer. Leve vores liv på auto­mat­pi­lot. Ube­vidst.

ANDET RELE­VANT

Silent Retre­at 

Det får du

Indre ro og klar­hed

Mulig­hed for at stop­pe op og tjek­ke ind med dig selv

En dag helt offli­ne

Ind­sigt i hvor­dan du egent­lig går og har det – i krop og sind

Plads til dig – og til at lade noget nyt opstå

Fysisk afslap­ning og vel­væ­re

OM WOR­KS­HOP­PEN

Denne dag er en ene­stå­en­de mulig­hed for at tjek­ke ind med dig selv – stop­pe op et øje­blik og mærke efter, hvor­dan det egent­lig står til, om du er på rette vej, hvor­dan krop og sind egent­lig har det – en mulig­hed for at lytte til det, der er sandt.

Dagen fore­går i stil­hed med for­skel­li­ge gui­de­de medi­ta­tio­ner.

Medi­ta­tion­ser­fa­ring nød­ven­dig!

PRAK­TISK

Kom­men­de wor­ks­hops: Nye dato­er på vej!

Tid &Sted: Kl. 10–16 — Købe­havn

Pris: 700kr

FOR DIG?

Der træn­ger til at tjek­ke ind med dig selv

Træn­ger til ro og klar­hed

Har brug for at skabe plads til dig

Træn­ger til at få gang i din medi­ta­tions­prak­sis igen

Træn­ger til at komme lidt dybe­re med din medi­ta­tions­prak­sis

Sav­ner at medi­te­re med andre